WITAMY SERDECZNIE

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną społeczno - zawodową, gospodarczą  organizacją rzemiosła.
Rzemieślnicy naszego cechu swoją pracą zawodową i społeczną kultywują wiekowe i chlubne tradycje polskiego rzemiosła i mają swój niewątpliwy udział gospodarczy i kulturalny w rozwoju miasta i regionu.
Cech i jego członkowie są znani z działalności charytatywnej i społecznej.

Do zadań Cechu należy w szczególności:

 • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej;
 • udział w organizacji targów i innych imprez propagujących działalność członków cechu;
 • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji społecznych i gospodarczych;
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
 • rozpatrywanie skarg na działalność członków;
 • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii;
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego;
 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolnych przez członków;
 • organizowanie szkoleń i kursów wymaganych aktualnymi przepisami obowiązującymi w produkcji spożywczej;
 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu.